FotoGlosy

Glosa je doplňující komentář - poznámka na okraji knihy. Autorovi se říká glosátor. Glosa slouží k upřesnění nesnadno pochopitelných částí textu knihy. 

Pokusím se zde doplňovat a komentovat některé věci, točící se kolem fotografování. Možná je použití slova glosa ne zrovna přesné, ale doufám, že mi to čtenář odpustí.